XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek - wzbudzić zainteresowanie książkami u najmłodszych

Podziel się:

8 maja rozpoczął się XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W tym roku kierujemy nasze działania przede wszystkim do najmłodszych czytelników - powiedziała przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dr Barbara Budyńska.

„Tydzień Bibliotek jest szczególnym okresem w działalności tych instytucji, jednak biblioteki przez cały rok wykazują się aktywnością i realizują szereg projektów, wykraczających poza ich mury. Wszelkie działania w przestrzeni publicznej to możliwość pokazania bibliotek i tego, czym się one zajmują. Istotne są zwłaszcza działania promujące czytelnictwo, które zachęcają do odwiedzenia bibliotek osoby, które zwykle ich nie odwiedzają” - powiedziała podczas wtorkowego webinaru przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dr Barbara Budyńska. 

„W ubiegłym roku odnotowaliśmy znaczny wzrost liczby odwiedzających biblioteki, zwłaszcza tych, którzy dotychczas nie korzystali z nich.”

Według niej z roku na rok rośnie liczba osób odwiedzających biblioteki. Oceniła, że 2023 rok był przełomowy po okresie pandemii, gdy liczba użytkowników bibliotek publicznych spadła. „W ubiegłym roku odnotowaliśmy znaczny wzrost liczby odwiedzających biblioteki, zwłaszcza tych, którzy dotychczas nie korzystali z nich” - wskazała.

Od 2004 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Celem programu jest zaakcentowanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Historia programu związana jest z obecnością Polski w Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r. doszło do największego rozszerzenia w historii UE – do wspólnoty wstąpiło 10 krajów, w tym Polska. Tydzień później pod hasłem nawiązującym bezpośrednio do akcesji – „Biblioteki w Europie były zawsze” odbył się I Tydzień Bibliotek.

W pierwszych latach było to święto ruchome, ale zawsze odbywające się w tygodniu, w którym przypadał 8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Od kilku lat termin Tygodnia Bibliotek jest stały - od 8 do 15 maja. Tegoroczne hasło „Biblioteka – miejsce na czasie” podkreśla konieczność ciągłej adaptacji do zmieniających się potrzeb społeczeństwa, uwzględnia nowe trendy, ale także eksperymentuje z innowacyjnymi formami przekazu wiedzy i kultury. Według SBP „Biblioteka to przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów i wspólnoty”.

„W ubiegłorocznym Tygodniu Bibliotek uczestniczyło ok. 1000 bibliotek publicznych i szkolnych z całej Polski. Szacujemy, że w tych wydarzeniach brało w nich udział kilkaset tysięcy osób. To imponująca liczba” - wyjaśniła przewodnicząca SBP. „Na szczególne wyróżnienie zasługuje niezwykle aktywna biblioteka szkolna w Suchym Lesie oraz biblioteki miejskie w Rawie Mazowieckiej i Opolu” - oceniła.

„W tym roku kierujemy wydarzenia i nasze działania przede wszystkim do najmłodszych czytelników. Chcemy wzbudzić w nich zainteresowanie książkami i właściwe zachowania czytelnicze.” 

„W tym roku kierujemy wydarzenia i nasze działania przede wszystkim do najmłodszych czytelników. Chcemy wzbudzić w nich zainteresowanie książkami i właściwe zachowania czytelnicze. Zwracamy się także do seniorów oraz do osób, które są sporadycznymi użytkownikami bibliotek, by otworzyć im szerzej oczy na ofertę biblioteczną” - wskazała dr Budyńska. Każdy Tydzień Bibliotek kończy się podsumowaniem. Biblioteki uczestniczące w projekcie opisują swoją aktywność. SBP wybiera i ocenia najlepsze z nich.

"Promując biblioteki i ich działalność chcemy także zwrócić uwagę na bibliotekarzy, którzy poświęcają wiele czasu i energii, tak, by biblioteki nadążały za zmianami, które dzieją się wokół nas, by stały się miejscami atrakcyjnymi i przyjaznymi czytelnikom. Organizujemy konkurs Bibliotekarz Roku. Laureat jest wybierany z 16 okręgów" - wyjaśniła. Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego z nich wybierani są bibliotekarze cieszący się największym uznaniem w poszczególnych województwach, a następnie - z grona finalistów wybierany jest Bibliotekarz Roku. W 2023 r. tytuł zdobyła bibliotekarka z Suchego Lasu, Justyna Radomina.

Dr Budyńska przypomniała, że SBP organizuje również konkurs Mistrz Promocji Czytelnictwa. Jego celem jest popularyzacja najlepszych praktyk bibliotecznych i zwiększenie zainteresowania książką, szerzenie wiedzy i informacji o bibliotekach.

„Chcemy zachęcać do aktywności nie tylko bibliotekarzy pracujący na co dzień, ale także bibliotekoznawców. Promujemy także osoby, które w danym roku obroniły prace magisterskie poświęcone tematyce bibliotecznej i autorów publikacji z tej dziedziny” - wskazała.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich to ogólnopolska organizacja pozarządowa o charakterze naukowym i zawodowym środowiska bibliotekarskiego. Powstała w 1917 r. jako Związek Bibliotekarzy Polskich. SBP zrzesza bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej, pracowników naukowych zajmujących się bibliotekoznawstwem i informacją naukową oraz osoby związane z bibliotekarstwem i informacją naukową. Stowarzyszenie jest członkiem założycielem Koalicji Otwartej Edukacji. (PAP)

autor: Maciej Replewicz

REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: dzieje.pl
#wiadomości #książki dla dzieci #biblioteka

Więcej tematów: