Przyznano nagrody Sygnety Wydawnictwa IPN w konkursie na Najlepszą Książkę roku 2023

Podziel się:

Bogusław Wójcik, Witold Bagieński, Daniel Koreś, Joanna Karbarz-Wilińska, Bartosz Januszewski, Edward Gigilewicz, Leon Popek, Sylwia Szafrańska otrzymali nagrody Sygnety Wydawnictwa IPN w konkursie na Najlepszą Książkę roku 2023. Nagroda ma charakter honorowy. Listę laureatów ogłoszono w środę.

"W roku 2023 wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej wydało 257 publikacji, w tym też roku sprzedano blisko 110 tysięcy egzemplarzy książek" - powiedział podczas gali wręczenia nagród prezes IPN dr Karol Nawrocki, będący również przewodniczącym kapituły nagrody. "Spotkania kapituły Sygnetów Wydawnictwa IPN po raz kolejny udowodniły, że jedyne kryterium, wokół którego porusza się Instytut Pamięci Narodowej, jest prawda historyczna. Nie interesuje nas kontekst polityczny i geopolityczny aktualnych wydarzeń w kraju, interesuje nas to, co wydarzyło się w przeszłości" – dodał.

W kategorii "Monografia" nagrodę otrzymał Bogusław Wójcik za publikację "Być pomocnikiem partii. Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej w służbie PZPR i ideologii marksistowsko-leninowskiej (1969-1990)".

Wyróżnienie w tej kategorii dostał Janusz Wróbel za publikację "W ogniu wojen i rewolucji. Polacy w Chinach (1898-1949)".

W kategorii "Wydawnictwa źródłowe" nagrodę otrzymał Witold Bagieński za publikację "Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki. Tom 3. Sprawa ks. Jerzego Popiełuszki w dokumentach wywiadu MSW".

W tej kategorii wyróżnienia otrzymali: Edward Gigilewicz, Leon Popek, Paweł Sokołowski i Tadeusz Zych za publikację "Dokumenty zbrodni wołyńskiej, t.1".

Wyróżnienia zdobyły także Danuta Jastrzębska-Golonka, Ewa Kowalska, Ewa Dulna-Rak i Katarzyna Ziębik za "Gdy nieme groby przemawiają…, t. 1-5".

Nagrodę w kategorii "Publikacje popularnonaukowe i biografie" otrzymał Daniel Koreś za publikację "W cieniu wyroku na miasto. Pułkownik dyplomowany Józef Szostak Filip (1897-1984). Biografia szefa Oddziału III i szefa operacji KG AK".

Wyróżniono Tomasza Pudłockiego za publikację "Szekspir i Polska. Życie Władysława Tarnawskiego (1885-1951)" oraz Radosława Budzyńskiego za publikację "Historyk z Inflant Polskich. Gustaw Manteuffel (1832-1916)".

W kategorii "Pamiętniki, relacje, wspomnienia" nagrodzono Joannę Karbarz-Wilińską i Bartosza Januszewskiego za publikację "Ocaleni z ludobójstwa. Wspomnienia Polaków z Wołynia". Wyróżniona została publikacja "A my nie jesteśmy wybawieni" (wstęp i opracowanie Martyna Grądzka-Rejak).

Nagrodę w kategorii "Wydawnictwa albumowe" otrzymał Edward Gigilewicz, Leon Popek i Sylwia Szafrańska za publikację "Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego".

W tej kategorii wyróżnieni zostali: Paweł Kochański za publikację "17. Pułk Ułanów Wielkopolskich" i Adam Pleskaczyński za "Czas bestii. Terror w okupowanej Polsce 1939-1945".

W głosowaniu internautów na Najlepszą Książkę roku 2023, nagrodę otrzymali Edward Gigilewicz, Leon Popek i Sylwia Szafrańska za publikację "Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego".(PAP)

Autor: Tomasz Szczerbicki

REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: https://dzieje.pl
#wiadomości #nagrody #Bogusław Wójcik, Witold Bagieński, Daniel Koreś, Joanna Karbarz-Wilińska, Bartosz Januszewski, Edward Gigilewicz, Leon Popek, Sylwia Szafrańska

Więcej tematów: