"Psychologia", Sandra K. Ciccarelli, J. Noland White - nowe wydanie, rozszerzone i uaktualnione

Podziel się:

Szanowni Państwo, nowe wydanie najpopularniejszego podręcznika psychologii – już 26.09 trafi do księgarń. Oparte na szóstej edycji amerykańskiej – zostało rozszerzone o nowe treści i omówienia aktualnych badań zarówno z obszaru psychologii, jak neuronauki.

Ciccarelli i White, znakomici dydaktycy i profesorowie psychologii, napisali najnowocześniejszy i najbardziej wszechstronny podręcznik wprowadzający do tej dyscypliny na świecie! To od lat najpopularniejszy podręcznik psychologii w Stanach Zjednoczonych, od roku 2015 znany i doceniany także w Polsce.

Tematyka, która została ujęta w tym podręczniku, obejmuje: biologiczne podstawy procesów psychicznych, czucie i spostrzeganie, świadomość, proces uczenia się, pamięć, poznanie, rozwój w toku życia, motywację i emocje, seksualność, płeć kulturową, stresy i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka, zagadnienia psychologii społecznej, teorie osobowości, zaburzenia psychiczne i terapie psychologiczne. Podręcznik uzupełniają dodatki: jeden obejmujący zastosowanie statystyki w psychologii i drugi poświęcony obszarom, w których pracują psychologowie. Materiał ułożony jest w sposób sprzyjający zapamiętywaniu i umożliwiający sprawdzanie opanowanej wiedzy przez samego studenta – służą temu podsumowania, mapy pojęć oraz testy zamieszczone w podrozdziałach i na zakończenie każdego rozdziału – uzupełniony licznymi odwołaniami do badań naukowych, diagramami, wykresami, tabelami i przykładami. Autorzy zachęcają korzystających z podręcznika do krytycznego myślenia i refleksji nad tym, w jaki sposób stykają się z koncepcjami psychologii w swoim życiu.

Ze wstępu do wydania polskiego:

W tej książce widać wyraźnie, że psychologia – choć z wielu korzeni wyrasta – ma już jasno określony i ciągle doskonalony obszar badań, pomiarów, diagnoz i zastosowań. I co więcej, ma ciągle powab nowości, oferując wiele jeszcze nieotwartych drzwi. - prof. emer. US Waldemar Domachowski, Ze wstępu do wydania polskiego.

REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: ksiazka.net.pl
#wiadomości #nowości wydawnicze #psychologia #podręcznik #Sandra Ciccarelli #J. Noland White

Więcej tematów: