Doświadczam, rozumiem, tworzę - warsztaty krytycznego myślenia i pisania utworów literackich

Podziel się:

Już niebawem, bo 8 maja, rusza projekt „Doświadczam, rozumiem, tworzę”. Stanowi on oryginalne połączenie rozwijania umiejętności krytycznego myślenia z warsztatami z pisania tekstów literackich.

Projekt został podzielony na dwa moduły:

Pierwszy z zakresu krytycznego myślenia i rozwoju samoświadomości. Dziś wiadomo, że krytyczne myślenie nie polega na budowaniu roszczeniowej postawy, lecz ma pozytywny wpływ na zrozumienie rzeczywistości i pobudza kreatywność. Zajęcia poprowadzi Monika Rokicka, trenerka z Instytutu Krytycznego Myślenia.

Drugi moduł obejmuje warsztaty z pisania tekstów literackich. Ważną rolę odgrywa tu wiedza zdobyta w pierwszej części projektu, która, co ważne, znajdzie odzwierciedlenie w tekstach stworzonych przez uczestników.

Preludium do warsztatów z pisania stanowić będą zajęcia wspierające kreatywność, aż wreszcie przyjdzie czas na proces twórczy. Nauczycie się literackiego fachu pod okiem pisarzy i zarazem doskonałych nauczycieli sztuki pisarskiej. Dowiecie się jakimi prawami rządzą się współczesna poezja, proza, reportaż oraz felieton i esej. Projekt zakłada również stworzenie własnych tekstów przez uczestników, które będziemy mieli przyjemność opublikować na stronie www Biblioteki Wola. Jesteśmy przekonane, że wiedza zdobyta podczas warsztatów pozwoli Wam oszlifować własny talent literacki i spojrzeć na świat krytycznym okiem oraz dostrzec swój potencjał twórczy. Każdy z Was będzie mógł wypowiedzieć się za pomocą wybranej formy.

W projekcie zaplanowanych jest dwanaście spotkań on-line (Zoom) oraz pięć stacjonarnie w Fantasmagorii przy al. Młynarskiej 35A. Warsztaty skierowane są do osób dorosłych, grupa będzie liczyła maksymalnie 15 osób.

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 30 kwietnia na adres w14@bpwola.waw.pl z dopiskiem: projekt doświadczam, rozumiem tworzę.

Szczegółowy harmonogram spotkań:

Instytut Myślenia Krytycznego – Nabywanie lub doskonalenie niezależnego myślenia oraz rozwijanie samoświadomości. Trenerka – Monika Rokicka

Terminy: 8, 11, 17, 25, 29 maja, godz. 17:30 – 20:30

Online lub stacjonarnie. Zakres tematów: myślenie Krytyczne – podstawy i nasza definicja (postawy myślenia krytycznego), kompetencje 4K – rozwój kompetencji 4K w kulturze myślenia, kultura myślenia, widoczne myślenie oraz narzędzia myślowe – uczestnicy warsztatu doświadczą działania około 10 rutyn myślowych.

Gaja Kołodziej – Warsztaty koncepcyjno-kreatywne pobudzające potencjał twórczy

Terminy: 15 i 21 czerwca, godz. 18:00 – 21:00

Online. Zakres tematów: przeszłość: rola wspomnień w pobudzaniu kreatywności oraz przyszłość: rola marzeń w pobudzaniu kreatywności.

Gaja Kołodziej – Warsztaty nabywania umiejętności pisania tekstów literackich – literatura piękna

Terminy: 20, 27 września oraz 5, 12  października, godz. 18:00 – 21:00

Online. Zakres tematów: Kto? Tworzenie postaci literackich od podstaw. Co? Rozplanowywanie wydarzeń w utworze literackim. Jak? Dobór narratora i sposobu narracji do utworu literackiego. Kiedy? Manipulacja upływem czasu w utworze literackim.

Aleksandra Korczak – Warsztat z pisania poezji

Termin: 27 czerwca, godz. 17:30 – 20:30

Stacjonarnie. Zakres tematów: podczas spotkania omówimy ogólne wyznaczniki dotyczące tego, czym jest poezja, jakie są cechy dystynktywne tekstów poetyckich, różnorodność gatunkową liryki i jej korzenie jako rodzaju literackiego. Zastanowimy się także, czym jest poezja w dzisiejszych czasach, jakie nowe formy poetyckie są obecne we współczesnym świecie. Następnie przejdziemy do głównej części zajęć, czyli aktywności twórczej (metody pobudzające piśmiennictwo poetyckie, np. kolaże, pisanie odtwórcze, inspirowane).

Warsztat z pisania literatury faktu (esej)

Termin: 24 października, godz. 17:30 – 20:30

Stacjonarnie. Zakres tematów: zajęcia rozpoczną się od wstępu teoretycznego, którego tematem będą: definicja i geneza słowa esej, występowanie eseistyki w czasach obecnych, analiza przykładowego eseju pod kątem klasyfikacji gatunkowej. Podczas warsztatów powstaną konspekty i fragmenty esejów.

Warsztat z pisania literatury faktu (felieton)

Termin: 7 listopada, godz. 17:30 – 20:30

Stacjonarnie. Zakres tematów: zaczniemy od burzy mózgów: czym się różni felieton od eseju? Omówimy felieton jako fenomen współczesnej mentalności odbiorców i odbiorczyń kultury: odejście od sztucznego podziału na piśmiennictwo wysokie i niskie, postmodernistyczne przecinanie się stylów i tematów, dowartościowanie indywidualnej, subiektywnej perspektywy. Ważną częścią zajęć będzie performatywne czytanie fragmentów lub całości własnych felietonów.

Rafał Hetman – Warsztaty z pisania reportażu

Termin: 6, 12 września, godz. 17:30 – 20:30

Online. W programie warsztatów pisania reportażu: poszukiwanie i wybór tematów, zbieranie i selekcja materiałów, struktura tekstu, techniki pisania.

Spotkanie podsumowujące. Dyskusja na temat projektu

Termin: 20 listopada, godz. 18:00

Publikacja tekstów. Teksty powstałe podczas warsztatów zostaną opublikowane na stronie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola

Termin: 30 listopada

Projekt finansowany przez miasto stołeczne Warszawa z Funduszu Edukacji Kulturalnej.

REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: bpwola.waw.pl
#wiadomości #spotkanie autorskie #warsztaty #warsztaty pisarskie

Więcej tematów: