Sekrety tworzenia murowanych domów bez błędów

 

Poradnik architekta, projektanta, wykonawcy, inwestora

SEKRETY TWORZENIA Murowanych Domów bez błędówJerzy Bogdan Zembrowski
Wydawnictwo: BDB
Rok wydania: 2017

Po zapoznaniu się z tą książką-poradnikiem, już praktykujący architekci, wykonawcy i inwestorzy - uświadomią sobie gdzie dotąd popełniali błędy, zaś nowi, dowiedzą się jak w prosty sposób można ich uniknąć.

Niemal dwa tysiące budynków, w których autor doradzał przy usuwaniu błędów, pozwala wysnuć wniosek, że jedynym sposobem na wyeliminowanie błędów, jest zgodny z fizyką budowli i przemyślany w detalach projekt architektoniczno-budowlany oraz wykonawstwo bez odstępstw od takiego projektu.

Gwarancją stworzenia domu bez błędów - a przy tym o najniższym koszcie budowy i najniższym koszcie eksploatacji jest optymalizacja rozwiązań technicznych w projekcie budowlano-architektonicznym w zakresie ekonomicznym, energetycznym i cieplno-wilgotnościowym.

SPIS TREŚCI
Od autora
Część 1 PROJEKTOWANIE I BUDOWA DOMÓW
Rozdział 1.1. Najważniejsze - dobry projekt
1.1.1. Człowiek, dom i komfort cieplny
1.1.2. Wszystko płynie
1.1.3. Nowoczesne projektowanie i wykonawstwo
Rozdział 1.2. Rozterki inwestora
1.2.1. Mierz siły na zamiary
1.2.2. Skąd projekt?
1.2.3. Od czego zacząć?
1.2.4. Jak oszczędzać, by nie stracić?
1.2.5. Trudne pytania
1.2.6. Wybór działki a projekt
Rozdział 1.3. Wybór kształtu budynku
1.3.1. Wprowadzenie
1.3.2. Optymalizacja kształtu domu
Rozdział 1.4. Dobór termoizolacji ścian
1.4.1. Wprowadzenie
1.4.2. Jaki współczynnik przewodzenia ciepła?
— Obliczanie zjawisk stacjonarnych
— Obliczanie zjawisk niestacjonarnych
1.4.3. Opór cieplny termoizolacji w ścianie
1.4.4. Lokalizacja termoizolacji ścian
— Termoizolacja ścian od wewnątrz
— Termoizolacja ścian od zewnątrz
1.4.5. Optymalizacja termoizolacji
1.4.6. Wybór materiału ścian
1.4.7. Dobór wyprawy elewacyjnej
Rozdział 1.5. Dobór termoizolacji fundamentów i podłóg
1.5.1. Wprowadzenie
1.5.2. Ławy i fundamenty domów bez piwnic
1.5.3. Posadowienie domu na płycie
— Termoizolacja pod płytą
— Termoizolacja nad płytą
1.5.4. Termoizolacja fundamentów wewnętrznych
1.5.5. Termoizolacja w domu podpiwniczonym
— Podpiwniczenie ogrzewane
— Podpiwniczenie nie ogrzewane
Rozdział 1.6. Dobór termoizolacji dachów i stropodachów
1.6.1. Wprowadzenie
1.6.2. Dachy skośne
1.6.3. Stropodachy wentylowane
1.6.4. Stropodachy nie wentylowane
Rozdział 1.7. Charakterystyka energetyczna domu
1.7.1. Wprowadzenie
1.7.2. Wpływ strat ciepła przez przegrody
1.7.3. Wpływ sprawności rekuperatora ciepła
1.7.4. Wpływ stopnia przeszklenia
1.7.5. Wpływ współczynnika przenikania okien
1.7.6. Wybór rodzaju wentylacji
— Wentylacja grawitacyjna
— Wentylacja mechaniczna
— Wentylacja hybrydowa
1.7.7. Wpływ rodzaju kotła
1.7.8. Stosowanie pieca lub kominka
1.7.9. Wpływ rodzaju pompy ciepła
1.7.10. Wpływ instalacji solarnej
1.7.11. Wpływ instalacji fotowoltaicznej
1.7.12. Wybór rodzaju instalacji ogrzewania
— Rozkład temperatur w pomieszczeniu
— Czynniki chorobotwórcze w powietrzu
— Sprawność energetyczna instalacji
Rozdział 1.8. Dobór systemów grzewczych i wentylacyjnych
1.8.1. Wprowadzenie
1.8.2. Analiza kosztów inwestycyjnych
1.8.3. Analiza kosztów eksploatacyjnych
1.8.4. Optymalizacja wyboru systemu
Rozdział 1.9. Dobór hydroizolacji
1.9.1. Wprowadzenie
1.9.2. Hydroizolacje strefy posadowienia
— Domy z podpiwniczeniem
— Domy bez podpiwniczenia
— Domy posadowione na płycie nośnej
— Posadowienie słupów wolnostojących
— Posadowienie schodów zewnętrznych i wewnętrznych
— Izolacje strefy cokołowej
— Izolacje łazienek, kuchni i saun
— Hydroizolacje domów dostawianych „plomb”
1.9.3. Hydroizolacje tarasów
— Tarasy naziemne
— Tarasy nadziemne
1.9.4. Hydroizolacje balkonów
1.9.5. Hydroizolacje dachów zielonych
Rozdział 1.10. Drenaż opaskowy
1.9.1. Wprowadzenie
1.9.2. Instalacje drenażowe
Rozdział 1.11. Wybrane rysunki detali
1.11.1. Wprowadzenie
1.11.2. Fundament domu bez piwnicy, papa na ławie
— Strefa fundamentu i podłogi na gruncie
— Szczegół wykonania fasety
— Szczegół hydroizolacji podłogi przy fundamencie
1.11.3. Fundament domu z piwnicą, papa na ławie
— Strefa fundamentu i podłogi w piwnicy
— Szczegół wykonania fasety
— Szczegół hydroizolacji podłogi przy fundamencie
— Strefa okna piwnicznego i doświetlacza
— Próg i wjazd do garażu z bramą boczną
1.11.4. Taras naziemny wyłożony płytkami
— Strefa fundamentu i obrzeża
— Strefa cokołowa przy ścianie 3-warstwowej
— Strefa cokołowa przy ścianie ocieplonej metodą BSO
— Szczegół dylatacji wyłożenia płytkami
— Styk fundamentu z fundamentem 3-warstwowym
— Styk fundamentu z fundamentem ocieplonym
— Szczegół progu drzwi tarasowych
1.11.5. Taras nadziemny wyłożony płytkami
— Strefa okapu i ściany ocieplonej metodą BSO
— Strefa okapu i gzymsu ściany 3-warstwowej
— Szczegół uszczelnienia progu drzwi tarasowych
— Strefa cokołowa przy ścianie ocieplonej metodą BSO
— Szczegół dylatacji warstwy spadkowej
— Technologia robót wg zasady „krok po kroku”
1.11.6. Balkon wyłożony płytkami
— Strefa okapu i balustrady
— Szczegół uszczelnienia progu drzwi balkonowych
— Strefa cokołowa przy ścianie ocieplonej metodą BSO
1.11.7. Dach skośny z deskowaniem pełnym
— Połączenie ściany 3-warstwowej z okapem
— Kalenica wentylowana dachu z deskowaniem pełnym
1.11.8. Dach zielony w domu jednorodzinnym
— Plan zagospodarowania dachu zielonego
— Szczegół attyki i strefy odpowietrzania
— Szczegół wykonania odpływu dachowego
— Szczegół wykonania przelewu awaryjnego
Rozdział 1.12. Dodatkowe zagadnienia wykonawcze
1.12.1. Wprowadzenie
1.12.2. Wykopy i fundament
1.12.3. Termoizolacja fundamentu
1.12.4. Termoizolacja ścian
1.12.5. Termoizolacja dachów
1.12.6. Podłogi ogrzewane
1.12.7. Tarasy i balkony
1.12.8. Mury licowe i płytki bez wykwitów
Część 2 PODSTAWY FIZYKI BUDOWLI
Rozdział 2.1. Komfort cieplny
2.1.1. Pojęcie mikroklimatu i komfortu cieplnego
2.1.2. Bilans cieplny organizmu człowieka
2.1.3. Ciepło wewnętrzne wytworzone w organizmie
2.1.4. Straty ciepła przy dyfuzji pary wodnej przez skórę
2.1.5. Straty ciepła przy odparowaniu potu
2.1.6. Straty ciepła utajonego podczas oddychania
2.1.7. Straty ciepła jawnego podczas oddychania
2.1.8. Ciepło przewodzone przez odzież
2.1.9. Straty ciepła przez promieniowanie z odzieży
2.1.10. Straty ciepła przez konwekcję z odzieży
2.1.11. Warunki spełnienia komfortu cieplnego
2.1.12. Ocena komfortu cieplnego w praktyce
2.1.13. Inne czynniki wpływające na komfort cieplny
— Przeciąg
— Zdolność chłodząca powietrza
— Granica duszności
— Temperatura podłogi
— Różnica temperatur powietrza w pionie
— Asymetria promieniowania
2.1.14. Kategorie komfortu cieplnego
Rozdział 2.2. Rozszerzalność termiczna
2.2.1. Rozszerzalność liniowa
2.2.2. Rozszerzalność objętościowa
2.2.3. Naprężenia termiczne
Rozdział 2.3. Powietrze wilgotne
2.3.1. Pojęcia podstawowe
2.3.2. Przemiany powietrza wilgotnego
— Izobaryczne mieszanie dwóch strumieni powietrza
— Izobaryczne chłodzenie powietrza
— Izobaryczne ogrzewanie powietrza
— Izobaryczne nawilżanie powietrza
2.3.3. Powietrze atmosferyczne
2.3.4. Wymiana ciepła i masy
Rozdział 2.4. Ruch ciepła przez przegrody budowlane
2.4.1. Pojęcia podstawowe
2.4.2. Przewodzenie ciepła
— Przewodzenie ciepła w przegrodzie płaskiej
— Przewodzenie ciepła w przegrodzie cylindrycznej
2.4.3. Przejmowanie ciepła
— Konwekcja swobodna wzdłuż płyty
— Konwekcja wymuszona w kanale
2.4.4. Promieniowanie cieplne
— Dwie płyty równoległe
— Powierzchnia otoczona inną powierzchnią
— Dwie powierzchnie dowolnie usytuowane
— Ekrany
— Energia promieniowania słonecznego
— Promieniowanie gazów
— Promieniowanie płomienia
2.4.5. Przenikanie ciepła
— Przenikanie ciepła przez przegrodę płaską
— Przenikanie ciepła przez przegrodę cylindryczną
— Przenikanie ciepła przez przegrodę kulistą
2.4.6. Ruch ciepła w szczelinach powietrznych
— Przegrody ze szczelinami zamkniętymi
— Przegrody ze szczelinami wentylowanymi
2.4.7. Przegrody niejednorodne
2.4.8. Mostki cieplne
2.4.9. Przenikanie ciepła do gruntu
— Metoda Wasilewskiego
— Roczna ilość ciepła przenoszonego do gruntu
— Przybliżone obliczenia strat ciepła do gruntu
— Szczegółowe obliczenia strat ciepła do gruntu
Rozdział 2.5. Ruch wilgoci przez przegrody budowlane
2.5.1. Formy wilgoci w przegrodach budowlanych
2.5.2. Sorpcja wilgoci
2.5.3. Kapilarne podciąganie wody
2.5.4. Napór zacinającego deszczu
2.5.5. Potencjał wilgotności
2.5.6. Wilgotność materiałów budowlanych
2.5.7. Struktura materiałów budowlanych
2.5.8. Wysychanie materiałów budowlanych
2.5.9. Dyfuzja pary wodnej w przegrodach
2.5.10. Ruch wilgoci w szczelinach wentylowanych
2.5.11. Hydrofobowość i hydrofobizacja
Rozdział 2.6. Korozja materiałów budowlanych
2.6.1. Mikroorganizmy w budownictwie
— Grzyby
— Glony
— Bakterie
2.6.2. Ochrona drewna przed korozją biologiczną
2.6.3. Korozja betonu i żelbetu
2.6.4. Korozja biologiczna w budynkach
Rozdział 2.7. Destrukcja materiałów przez lód
2.7.1. Własności wody
2.7.2. Własności lodu
2.7.3. Niszczące działanie lodu
Rozdział 2.8. Skurcz i pęcznienie materiałów
2.8.1. Skurcz przy wysychaniu materiałów
2.8.2. Pęcznienie materiałów
2.8.3. Skurcz przy hydratacji cementu
Rozdział 2.9. Spalanie paliw
2.9.1. Informacje ogólne o paliwach
2.9.2. Proces spalania
2.9.3. Zapotrzebowanie powietrza do spalania
2.9.4. Objętość spalin
2.9.5. Temperatura spalin
Rozdział 2.10. Warunki cieplne pomieszczeń zimą
2.10.1. Temperatura odczuwalna
2.10.2. Ruch powietrza
2.10.3. Stateczność cieplna pomieszczeń
— Metoda Własowa-Szkłowiera
— Metody wymuszeń standardowych
Rozdział 2.11. Warunki cieplne pomieszczeń latem
2.11.1. Wprowadzenie
2.11.2. Klimat zewnętrzny latem
2.11.3. Promieniowanie ciepła przez przegrody przezroczyste
2.11.4. Zyski ciepła przez przegrody
— Zyski ciepła przez przegrody nieprzezroczyste
— Zyski ciepła przez przegrody przezroczyste
— Łączne zyski ciepła i stateczność cieplna pomieszczenia
Rozdział 2.12. Optymalizacja rozwiązań
2.12.1. Optymalizacja termoizolacji
2.12.2. Optymalizacja kosztu inwestycji.

Książka jest do nabycia na stronie BDB.

Komentarze   

0 #6 firex 2018-08-17 17:22
Ktoś czytał polecał dla osoby budującej dom?
Cytować
+1 #5 Marek Dec 2018-07-11 23:57
Zastanawiałem się kilka tygodni nad zakupem tej już osławionej książki, ale kiedy ujrzałem same pochwalne opinie budujących i projektujących domy na FB w grupie "Domy bez błędów" to jednak kupiłem to dzieło. Trzeba przyznać że robi wrażenie: nie tylko pięknie wydana ale czytelne rysunki i wspaniale opisane problemy budowlane. Przyznam że czytałem kilka dni i nie mogłem się oderwać. Teraz wiem jak się zabrać za budowę sobie domu by nie było błędów. Wielkie dzięki Panie Zembrowski. Ci co piszą negatywnie o tej książce że droga nie mieli jej w ręku. Weźcie a szybko zmienicie zdanie. Jej cena to pryszcz wobec kosztów usuwania błędów przed którymi można uciec dzięki niej. :roll:
Cytować
+1 #4 PARANOJA 2017-10-02 19:16
378,00 złotych z wysyłką!!! To nie jest wysoka cena. To jest cena zaporowa! Mam wrażenie, że autor lub wydawca wykazali się wyjątkowo dużą pazernością. :(
Cytować
+5 #3 Wojtek 2017-10-01 20:00
Pytanie jest takie - dla kogo to jest książka. Dla tych, którzy planują budowę, czyli powiedzmy inwestorów planujących budowę systemem gospodarczym, czy bardziej dla architektów i firm. Ogólnie cena trochę wysoka.
Cytować
+7 #2 Jerzy Zembrowski 2017-05-25 22:54
Sprzedaż tylko wysyłkowa - poprzez bdb.com.pl
Cytować
-5 #1 Ociec 2017-05-24 12:47
Zapowiada się bardzo interesująco. Szkoda, że jak próbowałem znaleźć w internecie, to znalazłem tylko jedno miejsce, w kórym można tę pozycję kupić. :( Lwpsza dystrybucja bardzo by się przydała!!!
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież