Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia

konstrukcje muroweBohdan Stawiski
Oprawa miękka
Liczba stron: 290
Wydawnictwo: POLCEN
Rok wydania: 2016

Publikacja Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia to niezwykle cenna pozycja na rynku wydawniczym. Jest ona owocem wieloletnich badań, a także praktycznych doświadczeń autora – dr. hab. inż. Bohdana Stawiskiego – pracownika naukowego i wykładowcy na Politechnice Wrocławskiej.

W monografii w sposób gruntowny i systemowy omówione zostały zagadnienia diagnostyki, napraw oraz wzmocnień konstrukcji murowych – fundamentów, ścian wewnętrznych, zewnętrznych, filarów, stropów oraz sklepień. Odbiorcami książki mogą być rzeczoznawcy budowlani i biegli sądowi, projektanci, inżynierowie, wykładowcy oraz studenci uczelni techniczno-budowlanych. Z publikacji mogą skorzystać również inwestorzy, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę dotyczącą renowacji konstrukcji murowych. Książka składa się z sześciu rozdziałów.

W pierwszym autor opisuje rozwiązania konstrukcyjne stosowane w tradycyjnych i współczesnych ścianach murowych oraz sklepieniach. W rozdziale drugim zatytułowanym Uszkodzenia murów Bohdan Stawiski opisuje przyczyny pojawiania się rys, pęknięć i uszkodzeń. Rozdział trzeci poświęcony jest diagnostyce murów. Autor w szczegółowy sposób wyjaśnia metody stosowane do badań konstrukcji. W kolejnej części – Diagnostyka i wzmocnienia murów popękanych scharakteryzowane zostały podstawowe rodzaje diagnostyki technicznej: okresowa, doraźna i docelowa, a także poszczególne etapy procesu diagnozowania. W rozdziale piątym autor charakteryzuje m.in. materiały stosowane do wznoszenia ścian działowych oraz opisuje najczęściej występujące w nich uszkodzenia. Rozdział szósty Stropy i sklepienia traktuje o najpopularniejszych rozwiązaniach konstrukcyjnych w tej dziedzinie (historycznych i współczesnych).W recenzji dla miesięcznika Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Inżynieria i Budownictwo dr hab. inż. Hanna Michalak, prof. PW, napisała: Monografia stanowi cenną publikację, ujmującą w sposób kompleksowy zagadnienia diagnostyki, napraw i wzmocnień.W publikacji wyczerpująco przeanalizowano sposoby napraw oraz wzmocnień konstrukcji murowych.

Przedstawione zostały również najczęściej spotykane przyczyny tego rodzaju uszkodzeń (związane z gruntem, drganiami przekazywanymi na budynek, systemem korzeniowym drzew, wpływem odkształceń termicznych na budynek itd.). Dla praktycznego zobrazowania wielu problemów, opisanych na kartach książki, w publikacji zamieszczono ok. 115 zdjęć, 170 rysunków oraz 6 tablic, a także przywołano 148 pozycji z literatury przedmiotu – krajowych i zagranicznych.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież